Hardware:

De servo's worden aangestuurd door een arduino uno r3 print. Op de foto is een test opstelling te zien. Het is handig om deze altijd bij de hand te hebben. Schaf voor montage onder de tafel extra printje's aan. Nodig voor deze testopstelling is een arduino uno r3 zelf, een protoshield t.b.v. een extra stukje electronica, breadboard, jump wires, enkele electronica componenten en een servo. In geval van een doorlopend puntstuk een relais of schakelaartje voor polariteit wisseling. Hiernaast op de arduino print rechts is het "prototype shield" te zien. Laatst nog aangeschaft voor enkele Euro's. Met het bijgeleverde minibreadboardje zijn eenvoudig, zonder te solderen, electronica componenten toe te voegen. Later kan het printje zonder het minibreadboard ook gebruikt worden om de componenten definitief vast te solderen, zoals verder op deze pagina te zien is

Solderen componenten:

Op de foto is te zien, als je af wilt van het test breadboardje, hoe de componenten kunnen worden gesoldeerd. Als extra is een driepolige insteek connector toegevoegd. De twee buitenste is de digitale railspanning (DCCIN). De middelste poot is de gezamelijke GND als de servo's met een aparte voeding worden aangesloten. Blijft vanaf deze print alleen nog de pinnen links onder op de print die het signaal naar de servo of polariteits relais moeten sturen. Let er bij de voeding van het geheel op dat deze voldoende groot gedimensioneerd zijn. In mijn geval heb ik iedere arduino voorzien van een 9 volt voeding en de servo's en relaisprint per arduino voorzien van een 5 volt voeding.